ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးတည်ရာတွင်နည်းလမ်းများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင် စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများ နှင့် အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သူများ အကြား ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အ ပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများအား မည်သို့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာလိုသည့် စီစဉ်သူများ ၊ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ၊ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းသူများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအား ပံ့ပိုးပေးနေသော သင်တန်းဆရာများ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူများ နှင့် အခြားလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာ၊   စပိန်ဘာသာ နှင့် အာရဗစ် ဘာသာ တို့ဖြင့် ရယူ ဖတ်ရှု

မာတိကာ

 • မဟာဗျူဟာ မြောက် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ မိတ်ဆက်
 • SNAP: အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန် မိတ်ဆက်
 • အခန်း (၁) : အောင်မြင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း
 • အခန်း (၂) : အောင်မြင်သော ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စတင်ခြင်း
 • အခန်း (၃) : လူအချင်းချင်းကြားမှ ပဋိပက္ခဖြန်ဖြေရန် နှင့် ညွန့်ပေါင်းတည်ဆောက်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း
 • အခန်း (၄) : အုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို တိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
 • အခန်း (၅) : အများပြည်သူ သိရှိမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းဗျူဟာ တည်ဆောက်ရန် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အခန်း (၆) : SMARTT ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်း
 • အခန်း (၇) : အင်အားတည်ဆောက်ရန် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း နှင့် အစဥ်လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • အခန်း (၈) : ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းအတွက် အကြမ်းမဖက်သည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အခန်း (၉) : အတူတကွ စုစည်းခြင်း - မဟာဗျူဟာမြောက် စီစဥ်ဆောင်ရွက်မှု အချိန်မှတ်တိုင်များ
 • ဝေါဟာရ

Related Publications

Women Help Nonviolent Campaigns Succeed, But Nonviolent Discipline Remains Crucial

Women Help Nonviolent Campaigns Succeed, But Nonviolent Discipline Remains Crucial

Wednesday, November 9, 2022

By: Matthew D. Cebul, Ph.D.

In recent weeks, the world has watched in awe as Iranian women rise in peaceful protest against their country’s violent and patriarchal theocracy. Their courage is at once extraordinary and familiar, paralleling other inspiring episodes of women-led nonviolent activism. Indeed, women have played central roles in many of the world’s most impressive nonviolent campaigns.

Type: Analysis and Commentary

GenderNonviolent Action

Iran’s Protests ... and the Afghan Sisters Next Door

Iran’s Protests ... and the Afghan Sisters Next Door

Thursday, October 13, 2022

By: Belquis Ahmadi;  Palwasha L. Kakar

Iran’s women are seizing worldwide admiration with 26 days of courageous defiance against their authoritarian government’s violent confinement of females as second-class citizens who may not freely work, marry, divorce, travel or even be seen with their heads uncovered. Less noted are this audacious movement’s existing, and potential, connections to the tenacious, 14-month campaign by Afghan women resisting the even tighter oppression of the Taliban. Street protest slogans, social media posts and other links illustrate a synergy between the movements that both should use in the difficult task of converting their inspiring courage into real change.

Type: Analysis and Commentary

GenderNonviolent Action

42 Months on, How Does Sudan’s Democracy Movement Endure?

42 Months on, How Does Sudan’s Democracy Movement Endure?

Thursday, October 6, 2022

By: Jawhratelkmal Kanu;  Jonathan Pinckney, Ph.D.

Three and a half years after Sudan’s military deposed the authoritarian ruler, Omar Bashir, in response to massive protests, the current military leadership and divisions among political factions are stalling a return to elected civilian government. This year has brought a deepening economic crisis and violent communal clashes — but also a new wave of nonviolent, grassroots campaigns for a return to democracy. As Sudanese democracy advocates and their international allies seek ways to press the military for that transition, all sides should note, and work to sustain, Sudan’s nonviolent civic action.

Type: Analysis and Commentary

Democracy & GovernanceNonviolent Action

Behavioral Science and Social Contact Peacemaking

Behavioral Science and Social Contact Peacemaking

Wednesday, October 5, 2022

By: Josh Martin;  Meghann Perez;  Ruben Grangaard

Although social contact theory — the idea that encountering someone with a different group identity can lead to greater understanding, empathy, and trust — has become a bedrock of most peacebuilding initiatives in recent decades, doubts remain about whether such initiatives prevent violence. This report provides practical insights and recommendations for improving peacebuilding efforts by more effectively factoring an understanding of human behavior into the design, implementation, and evaluation of social contact interventions.

Type: Peaceworks

Nonviolent Action

View All Publications


Related Projects

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

The impetus behind SNAP comes from case study research that highlights how grassroots activists, organizers, and peacebuilders engaged in nonviolent action and peacebuilding can use approaches from both fields together to strategically plan and more effectively prevent violence, address grievances, and advance justice. While scholars such as Adam Curle, John Paul Lederach, Lisa Schirch, Veronique Dudouet, and Anthony Wanis-St. John have explored synergies between the two fields for decades, the SNAP guide is one of the first to offer practical modules and exercises meant to help practitioners operationalize the combined approach at the grassroots

Education & TrainingMediation, Negotiation & DialogueNonviolent ActionPeace Processes

View All