ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးတည်ရာတွင်နည်းလမ်းများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင် စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများ နှင့် အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သူများ အကြား ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အ ပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများအား မည်သို့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာလိုသည့် စီစဉ်သူများ ၊ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ၊ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းသူများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအား ပံ့ပိုးပေးနေသော သင်တန်းဆရာများ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူများ နှင့် အခြားလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာ၊   စပိန်ဘာသာ နှင့် အာရဗစ် ဘာသာ တို့ဖြင့် ရယူ ဖတ်ရှု

မာတိကာ

 • မဟာဗျူဟာ မြောက် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ မိတ်ဆက်
 • SNAP: အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန် မိတ်ဆက်
 • အခန်း (၁) : အောင်မြင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း
 • အခန်း (၂) : အောင်မြင်သော ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စတင်ခြင်း
 • အခန်း (၃) : လူအချင်းချင်းကြားမှ ပဋိပက္ခဖြန်ဖြေရန် နှင့် ညွန့်ပေါင်းတည်ဆောက်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း
 • အခန်း (၄) : အုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို တိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
 • အခန်း (၅) : အများပြည်သူ သိရှိမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းဗျူဟာ တည်ဆောက်ရန် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အခန်း (၆) : SMARTT ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်း
 • အခန်း (၇) : အင်အားတည်ဆောက်ရန် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း နှင့် အစဥ်လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • အခန်း (၈) : ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းအတွက် အကြမ်းမဖက်သည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အခန်း (၉) : အတူတကွ စုစည်းခြင်း - မဟာဗျူဟာမြောက် စီစဥ်ဆောင်ရွက်မှု အချိန်မှတ်တိုင်များ
 • ဝေါဟာရ

Related Publications

How Nelson Mandela’s Legacy Still Resonates for Youth Movements

How Nelson Mandela’s Legacy Still Resonates for Youth Movements

Wednesday, November 22, 2023

As December marks 10 years since the passing of Nelson Mandela, an icon of 20th-century struggles for justice and peace, a new generation of activists is building from his legacy to counter our 21st-entury crises of rising global violence. Among the signs of Mandela’s vital relevance for us now is a global, online conference to bolster nonviolent social action in pursuit of justice and peace that opens December 7, hosted by the Stanford University-based World House Project with partner groups from South Africa, India, Mexico and elsewhere.

Type: Analysis

Nonviolent Action

USIP’s Mandela Series

USIP’s Mandela Series

Friday, November 3, 2023

After spending 27 years in prison, many expected Nelson Mandela to emerge as a man full of bitterness and anger toward those who had imprisoned him. Instead, he emerged as a towering figure of peace and justice whose own self-sacrifice and leadership were instrumental in ending the brutal apartheid system in South Africa. USIP’s Ambassador Johnnie Carson discusses the Institute’s new Mandela Series — a collection of lectures and seminars from notable peacebuilders that celebrates Mandela’s life and explores how his legacy can guide those seeking a better, more peaceful future.

Type: Blog

Nonviolent ActionPeace Processes

Overcoming the Challenges of Transitional Mobilization

Overcoming the Challenges of Transitional Mobilization

Tuesday, May 30, 2023

Nonviolent action can be a powerful way to bring about peaceful transitions from autocratic rule to democracy. But even when initially successful, movement leaders often face significant challenges, from frustrations that grievances are not addressed quickly enough to counterrevolutions aimed at restoring the authoritarian status quo. This report examines two recent transitions—the 2011 Jasmine Revolution in Tunisia and Armenia’s 2018 Velvet Revolution—and presents recommendations for improving the likelihood that change initiated through nonviolent action leads to robust and lasting democracy.

Type: Peaceworks

Nonviolent Action

View All Publications


Related Projects

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

The impetus behind SNAP comes from case study research that highlights how grassroots activists, organizers, and peacebuilders engaged in nonviolent action and peacebuilding can use approaches from both fields together to strategically plan and more effectively prevent violence, address grievances, and advance justice. While scholars such as Adam Curle, John Paul Lederach, Lisa Schirch, Veronique Dudouet, and Anthony Wanis-St. John have explored synergies between the two fields for decades, the SNAP guide is one of the first to offer practical modules and exercises meant to help practitioners operationalize the combined approach at the grassroots

Education & TrainingMediation, Negotiation & DialogueNonviolent ActionPeace Processes

View All